Ogólnopolska Akademia Prawa

Przygotuj się do studiowania prawa w wygodnej formie wykładów online. Zdobądź wiedzę i rzetelne materiały, które wykorzystasz już podczas pierwszego roku i całego okresu trwania studiów prawniczych.

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
sek.

Pamiętaj, aby zapisać się przed rozpoczęciem kursu!

Youth Law School startuje już 4. września

Czym jest Youth Law School?

Youth Law School to ogólnopolska akademia prawa skierowana do tegorocznych maturzystów, którzy od października rozpoczną studia prawnicze. Kurs jest także świetnym wyborem dla licealistów niższych lat, obecnych już studentów prawa lub innych pokrewnych kierunków i każdej osoby, która chciałaby przyswoić podstawową wiedzę z zakresu prawa.

60 godzin zajęć

Wykładanych w każdy weekend od 4 września do 3 października (10 dni po 6 godzin zajęć). Akademia ma na celu przekazanie uczestnikom podstaw prawnych, które można wykorzystać już na pierwszym roku studiów, a także zarys głównych przedmiotów, które będą wykładane podczas 5 lat studiów.

7 bloków przedmiotowych

Obejmujących: wstęp do prawa, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo międzynarodowe i europejskie oraz prawo handlowe. Zajęcia wykładane będą na żywo przez profesjonalistów – profesorów, doktorów prawa, a także adwokatów oraz radców prawnych.

Dostęp do platformy online

Na której odbywać się będą zajęcia, gdzie zamieszczone zostaną nagrania w celu powtórki lub niemożliwości uczestnictwa w czasie realnym, zadania dla uczestników w celu usystematyzowania wiedzy oraz skrypty przedmiotowe, które można wykorzystać na późniejszych etapach nauki, a na koniec kursu przeprowadzony zostanie egzamin końcowy.

Certyfikat YLS

Potwierdzający nabyte umiejętności, który otrzyma każdy uczestnik po pomyślnym ukończeniu kursu.

Oferta YLS

Cena oznacza koszt całego kursu. Nie ma dodatkowych opłat.

299 ZŁ

Cały kurs, który zawiera:

60 godzin wykładów

Dostęp do platformy online Moodle

Materiały i opracowania YLS

Książka od wydawnictwa C.H. Beck

Certyfikat YLS

Pobierz darmową broszurę YLS

I sprawdź szczegółowy plan całego kursu.

Jak zapisać się na kurs?

01

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

02

Odezwiemy się do Ciebie ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi finalizacji zgłoszenia.

03

Ciesz się nieograniczonym dostępem do kursu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Doświadczeni prelegenci

Zajęcia będą prowadzone zarówno przez profesorów, doktorów prawa, radców prawnych, jak i adwokatów specjalizujących się w poszczególnych gałęziach prawa.

Łatwy dostęp

Każdy uczestnik otrzyma link umożliwiający mu swobodny dostęp do platformy, na której odbędzie się kurs.

Fachowe opracowanie

Wydawnictwo C.H. Beck zapewni dla każdego uczestnika fachowe opracowanie z zakresu prawa przydatne podczas studiów.

Certyfikat YLS

Każdy z uczestników, który pozytywnie ukończy kurs, otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w YLS oraz nabyte umiejętności.

Materiały naukowe

Każdy uczestnik otrzyma syntetycznie napisane streszczenie odbywanych zajęć w formie notatek elektronicznych oraz dostęp do nagranych zajęć, które będzie mógł odtworzyć w każdej chwili.

Cena

YLS wyróżnia się na rynku konkurencyjną ceną w zamian za 60 godzin wykładów z różnych dziedzin prawa.

Zapisz się!

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Zostaw swoje dane, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu finalizacji zgłoszenia.

Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z Klauzulą informacyjną RODO na temat przetwarzania Twoich danych.

Pokaż, że też bierzesz udział

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku.

Prelegenci YLS

mec. Beata Kotula

Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym

zakresem jej działalności zawodowej jest prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

Poza tytułem radcy prawnego posiada także uprawnienia syndyka/doradcy

restrukturyzacyjnego, co niewątpliwie pozwala jej spojrzeć na tematykę

upadłościową dwutorowo, co z kolei przedkłada się na jakość świadczonych usług.

Nieustanie poszerza swoją wiedzę w przedmiotowym temacie śledząc zmiany w przepisach oraz uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Syndyków we Wrocławiu.

Prelegenci YLS

dr hab. Krzysztof Sobieralski

Doktor prawa, Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, członek międzyresortowego zespołu ds. reformy kpa i ustawy egzekucyjnej, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej, etatowy członek SKO we Wrocławiu.

Jest autorem komentarza do KPA oraz licznych książek i artykułów dotyczących egzekucji administracyjnej. Jest bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach i doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA. Znalazł się w gronie 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce wg. Rankingu Dziennika Gazety Prawnej 2020.

Prelegenci YLS

dr Piotr Ochman

Radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii dotyczących karnoprawnej ochrony rynku finansowego. Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się prawem karnym gospodarczym, prawem karnym oraz kryminologią. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym prawie karnym gospodarczym.

Prelegenci YLS

mec. Ewa Garczarek

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – tytuł zawodowy magistra prawa uzyskała w 2001 roku. Współpracowała z Działem Prawnym Wierzytelności Korporacyjnych w Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, obrotu wierzytelnościami i obsługi wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne. Prowadzi sprawy w postępowaniu cywilnym, w tym sprawy rodzinne i spadkowe, sprawy gospodarcze a także w zakresie upadłości konsumenckiej. Zajmuje się również szeroko rozumianymi sprawami odszkodowawczymi i reprezentowaniem osób poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi na każdym etapie postępowania.

Dodatkowo świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Świadczy także pomoc prawną w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Wrocławiu.

Prelegenci YLS

mec. Katarzyna Gumółka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi indywidualną kancelarię we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w czasie pracy na rzecz jednej z największych kancelarii we Wrocławiu (świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów biznesowych), jak również zajmując się obsługą prawną spółek oraz udzielając porad prawnych klientom wrocławskich fundacji. Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz świadczy również stałą pomoc prawną.

Prelegenci YLS

mec. Patrycja Chabier

Adwokat, mediator. Od 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu oraz filię Kancelarii w Poznaniu, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stypendystka programu „Socrates Erasmus” na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium oraz programu „MOST” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności „pro bono’ – pełnomocnik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu.

Prelegenci YLS

mec. Maciej Skrzypek

Prowadzi praktykę prawa umów, prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz prawa danych osobowych.

Obsługuje przedsiębiorców z branży budowlanej, technologicznej, informatycznej, spółki komunalne oraz instytucje samorządowe. Obsługa obejmuje bieżącą działalność oraz konkretne projekty.

Radca prawny od roku 2012. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.).

Obsługę prowadzi również w języku angielskim.


Prelegenci YLS

mec. Maria Kozłowska

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, oraz tworzeniem i wdrażaniem procedur compliance (m.in. kodeksy etyki, polityki antykorupcyjne, procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających) oraz szkoli pracowników z ich przestrzegania. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek (due diligence) w zakresie compliance i przepisów antykorupcyjnych.


Prelegenci YLS

mec. Marcin Jagodziński

Obsługuje przedsiębiorców z sektora finansowego oraz branży budowlanej, technologicznej, funeralnej, kawowej (i wielu innych) oraz jednostki sektora finansów publicznych, a także konsumentów (w tym w sporach z bankami).

Prawnik od roku 2008, radca prawny od roku 2014. Doktor nauk prawnych od roku 2017. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w specjalności postępowanie cywilne – na podstawie rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem: „Odpowiedzialność z tytułu wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa spółek handlowych oraz sądowego postępowania cywilnego.

Prelegenci YLS

mec. Lena Marcinoska-Boulangé

Zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach domenowych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. Doradza startupom.


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie prawa nowoczesnych technologii w Polskiej Akademii Nauk.

Prelegenci YLS

dr Monika A. Górska

Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących naruszenia znaków towarowych oraz praw autorskich i pokrewnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rozstrzyganych przed sądami powszechnymi. Doświadczenie zdobywała w renomowanych poznańskich kancelariach: dr Ziemski & Partners oraz Sójka Maciak Mataczyński.


Jest doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama

Mickiewicza, absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz absolwentką College of Europe w Brugii (Belgia). W toku studiów prawniczych odbyła roczne stypendium na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasbourgu oraz dwuletni kurs prawa angielskiego i europejskiego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (współorganizowany przez University of Cambridge).

heavy

Partnerzy YLS

© 2021 All rights reserved. Youth Law School powered by Business&Law.

yls@businesslaw.pl

+48 722 026 816

+48 515 762 815